BTW TARIEVEN
Uw huis ouder dan 2 jaar? Profiteer dan van het 6% BTW tarief!

Het BTW-tarief voor schilder-, stukadoors- en behangwerk aan particuliere woningen van ten minste 2 jaar oud is verlaagd naar 6%. Het gaat om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande woningen vallen hieronder.
Als woning zijn onder meer aan te merken:
- woningen in particuliere eigendom
- huurwoningen van woningbouwcorporaties en dergelijke die door particulieren worden bewoond
- bejaardentehuizen/aanleunwoningen
- verpleeg- en verzorgingsinstellingen
- studentenflats
- kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning
- tweede woningen, als permanente bewoning daarvan is toegestaan

Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke behoren tot een woning als zij op hetzelfde perceel als de woning liggen. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woningen (bijvoorbeeld parkeergarages onder flatgebouwen die door particulieren worden bewoond) worden ook tot de woning gerekend.